MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA

příspěvková organizace

  HAVARIJNÍ SLUŽBA: 734 204 911
|

1) Svoz a přeprava pevného domovního odpadu:

 

Naše společnost zajišťuje svoz a přepravu pevného domovního odpadu pro:

 

-          občany města Karolinky

-          firmy, které s námi mají uzavřené smlouvy o odpadech

 

Svoz a přeprava pevného domovního odpadu se provádí každý týden, a to vždy v pondělí a úterý. Pouze v údolí Stanovnice se provádí 1 x za 14 dnů. V případě, že pondělí či úterý je státem uznaný svátek tak se svoz posouvá na nejbližší pracovní den.

 

 

2) Svoz a přeprava tříděného odpadu

Zajišťujeme svoz a přepravu tříděného odpadu (papír, plasty, sklo) pro občany Karolinky a od firem na základě smlouvy.
Na katastrální území města Karolinka máme v současné době rozmístěno 27 kontejnerů na sběr plastů, 24 kontejnerů
na papír a 17 kontejnerů na sklo. Kontejnery mají objem 1,1 m3 a jsou v 19 sběrných „hnízdech“. Pro občany v místech,
kde nejsou umístěny tyto kontejnery, je zaveden tzv. pytlový sběr. Pytle na tříděný odpad byly rozvezeny do 107 domácností v údolí Kobylská, Stanovnice, Bzové, Pluskoveček a Raťkov.

 

Svoz a přeprava tříděného odpadu pro Město Karolinka se provádí každý týden. Tzv. pytlový sběr se provádí vždy poslední čtvrtek v měsíci. Pro firmy jsou určeny svozové dny přímo v dodatku ke smlouvám.

 

 

3) Sběrné středisko odpadu Karolinka

 

Pro město Karolinka a sousední obce provozujeme sběrné středisko odpadu tzv. sběrný dvůr. Do sběrné dvoru je možné uložit objemný odpad  (skříně, sedací soupravy apod.) pneumatiky, v omezeném množství stavební suť a nebezpečné odpady (zbytky barev, chemikálie apod.)

Také zde odebíráme vyřazené elektrospotřebiče (televizory, chladničky a jiné drobné spotřebiče), zářivky a výbojky.

 

Otevírací doba:

Každý pátek od 8,00h – 16,00 h

 

Poslední sobota v měsíci od 8,00 h – 12,00 h

2014 design by LAMA design s.r.o.  |  programming NOWONET media, s.r.o.